Tryponikos , .

Kythera , .

' .

Adytum .

, many .

, ' .